ภาวะแทรกซ้อนจากการมีเซ็กส์ขณะตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนจากการมีเซ็กส์ขณะตั้งครรภ์

นอกจากจะมีข้อดีของการมีเซ็กส์ขณะตั้งครรภ์แล้วแต่อย่าเพิ่งว่าใจสำหรับท่านใดที่ชอบเที่ยวกลางคืนมักจะมีโรคตามมาทำให้ติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้

  • ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ฯลฯ ความเชื่อแบบเก่าที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์Pornในระหว่างการตั้งครรภ์จะทำให้ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด ตกเลือด การแท้ง หรือทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบและเป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (แต่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นมากกว่า) เพราะในขณะที่ตั้งครรภ์จะมีมูกข้นเหนียวอุดอยู่ที่ปากมดลูก ซึ่งสามารถช่วยสกัดกั้นเชื้อโรคไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่โพรงมดลูกของคุณแม่ได้แต่อย่างใด อีกทั้งทารกในครรภ์ก็ยังมีถุงน้ำคร่ำมาห่อหุ้มไว้อีกชั้น ซึ่งจะเป็นปราการที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี คุณแม่จึงไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด
  • ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จำนวน 200 คน ทั้งตั้งครรภ์เดี่ยวและครรภ์แฝด ในช่วงอายุครรภ์ 24-30 สัปดาห์, 30-36 สัปดาห์ และในช่วงหลังคลอด พบว่าในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จะมีการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มากขึ้นกว่า 9 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่งานวิจัยนี้ยังมีปัจจัยรบกวนเกี่ยวกับเรื่องหญิงตั้งครรภ์แฝด เพราะโดยทั่วไปแล้วหญิงตั้งครรภ์แฝดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้อยู่แล้ว จึงยังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
  • ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด จากการศึกษาพบว่าการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์จะไม่มีผลต่อภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
  • การคลอดก่อนกำหนด จากการศึกษาวิจัยยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์จะมีผลต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือทำให้เกิดอาการเจ็บครรภ์คลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดีแต่อย่างใด การมีเพศสัมพันธ์ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ไม่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดซ้ำจากครั้งก่อน และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ 4 สัปดาห์ ก่อนครบกำหนดครับ ก็ไม่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดด้วยเช่นกัน ทั้งยังพบว่ามีการลดลงของความเสี่ยงจากการคลอดก่อนกำหนดในช่วง 2 สัปดาห์ที่มีเพศสัมพันธ์อีกด้วย
  • การเจ็บครรภ์คลอด พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ครบกำหนดไม่มีผลต่อการเกิดอาการเจ็บครรภ์คลอดแต่อย่างใด แม้จะมีหลักฐานทางการแพทย์ที่พบว่า การที่อวัยวะเพศของผู้ชายไปกระแทกกับปากมดลูก รวมทั้งการมีน้ำอสุจิหลั่งออกมาในขณะร่วมเพศจะสามารถไปกระตุ้นให้ปากมดลูกสร้างสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “พรอสตราแกลนดิน” (Prostaglandins) ได้ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ปากมดลูกนุ่มขึ้นและกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัวก็ตาม แต่เจ้าสารที่สร้างขึ้นมานี้ก็ไม่ได้มีมากพอจนทำให้คุณแม่เจ็บครรภ์คลอดได้หรอกครับ ยกเว้นในกรณีที่คุณแม่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วถึงจะเจ็บครรภ์คลอดได้
  • การตกเลือดหลังคลอด พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์และการถึงจุดสุดยอดไม่มีผลต่อการตกเลือดหลังคลอดแต่อย่างใด
  • ผลต่อทารกในครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์และการถึงจุดสุดยอดไม่มีผลต่อทารกในครรภ์ ได้แก่ ภาวะน้ำหนักน้อยในช่วงแรกคลอด การสำลักขี้เทา การตายปริกำเนิด การนอนโรงพยาบาลของทารกหลังคลอด
  • ประสบการณ์ทางเพศ จากการศึกษาประสบการณ์ทางเพศและกิจกรรมทางเพศของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย ได้แก่ ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ลดลงตลอดช่วงการตั้งครรภ์ โดยพบว่าลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ส่วนในช่วงไตรมาสที่สองจะใกล้เคียงกับไตรมาสแรก และจะมีการลดลงอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่สาม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความต้องการทางเพศที่น้อยลงและความกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์, ความต้องการทางเพศลดลงตลอดช่วงการตั้งครรภ์ ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนทางด้านจิตใจ อาการแพ้ท้อง ความกลัวการแท้ง และอันตรายต่อทารกในครรภ์ ส่วนในช่วงไตรมาสที่สองจะเป็นผลมาจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์, การถึงจุดสุดยอดและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ พบว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนตลอดช่วงการตั้งครรภ์